Hva gjør jeg hvis jeg har sett noe jeg tror er skjeggkre?

Har du sett noen små krabater som piler over gulvet når lyset skrus på lik den i video over? Vi vet at man kan bli stresset og forvirret når man kanskje tror man har fått dette skadedyret i hus. Spesielt etter alt man kan lese om om det på nettet. Vi har under satt opp en kort oppsummering av stegene man bør ta ved mistanke om skjeggkre. På denne måten kan det være enklere for deg å vite hva man bør gjøre uten at det koster deg tusenvis av kroner.

Hva nå?

Du tenker antakelig som de aller fleste, at du må få hjelp av et skadedyrfirma? Det er ikke en dum tanke, men husk bare at det per dags dato ikke er noen som kan garantere deg for å bli kvitt skjeggkre. Det skadedyrfirmaene bør anbefale å gjøre er å identifisere og kartlegge omfanget. Selve identifiseringen gjøres rimelig og greit, men en kartlegging og forsøk på bekjempelse vil være noe som kan koste deg eller sameiet mye penger.

Det positive er at du kan gjøre så mye selv vi kan hjelpe deg videre! Start med en rimelig skjeggkre-sjekk med vår felle-pakke beregnet nettopp til dette. Dette bør holde til en identifisering om du har mistanke.

1. Mistanke

Har du sett noen små kryp som fyker til alle kanter når du skru på lyset i rommet? Det første du bør gjøre ved mistanke om det kan være tilfeller i din bolig er å gjennomføre en identifisering ved å sette ut noen limfeller og la de ligge i 2-3 uker. Gjør dette så raskt som mulig og spesielt hvis du nettopp har overtatt ny bolig. Du kan ha rett på prisavslag dersom forrige eier ikke har opplyst om et evt. skjeggkre-problem i salgsprosessen. Har du sikre bevis på at skjeggkre var godt etablert i boligen før du overtok boligen så har du kanskje en sak.

Plassering limfelle skjeggkre eksempel
Limfeller plassert ut for å avdekke mistanke om observasjoner av skjeggkre.

2. Identifisering

Har du fangst i en eller flere av fellene kan foto sendes til oss for identifisering. En 100% garantert og dokumentert bekreftelse på at det er skjeggkre du har fanget kan du få ved å kontakte oss da vi har samarbeid med sertifiserte skadedyrteknikere.

Limfelle skjeggkre 20 stk diskret
Limfelle med fangst av voksent individ skjeggkre.

3. Kartlegging og tiltak

Om du får bekreftet at det er skjeggkre i din bolig er det kartlegging som er det neste steget. Husk å sjekke om du har dekning for sanering av skjeggkre i din hus eller innboforsikring!

Ved kartlegging benytter man mange svært mange limfeller i boligen (gjerne ca. 1 stk pr. andre m2). Man setter nummer på hver av disse f. eks med våre nummerklistremerker. I tillegg markerer man på en plantegning over boligen hvor hver felle er plassert.

Etter ca. 4 uker kan man gjøre seg systematiske notater på hvordan fangsten er i hver felle. Fellene våre kan fysisk åpnes for å enklere kunne telle individer. Feller uten fangst kan gjerne benyttes videre. Feller med fangst kan også benyttes videre, men da må man ha en viss kontroll på hvor mange individ fellen hadde før man starter på «ny runde». Husk at effekten på limet vil avta etter en stund i tillegg til at de fylles med andre innsekter og støv. Arbeidet krever en viss tålmodighet og standhaftighet.

Kartlegging kan gjerne gjennomføres flere ganger slik at man ser et mønster i hvor i boligen eller bygget at forekomst er størst. Kartleggingen blir en del av bekjempelsen ettersom man vil fange mange insekter med våre feller.

Etterhvert har man et godt grunnlag til å vurdere hvilke tiltak som bør gjøres videre som f. eks skjeggkrespray eller forgiftet åte. Husk at forgiftet åte er gift og kan ikke brukes av private eller bedrifter uten sertifisering. Altså om man evt. skal starte med behandling med gift i form av åte må skadedyrtekniker inn. Årsaken er faren for forgiftning på husdyr og barn. Vår skjeggkrespray kan benyttes av private uten godkjenning.

Hyppig støvsuging, tetting av sprekker ved dør, vegg og gulvlister er noen av flere effektive tiltak for å redusere forekomsten av skjeggkre.

Gjør man konkrete tiltak vil man kartlegge med ny runde med våre  limfeller i etterkant for å se om det er merkbar reduksjon i antall insekter.

Ved behov for evt. rapport i juridiske sammenhenger samles samtlige feller inn og sendes eller leveres til analyse/opptelling sammen med plantegning av boligen. Sett på dato på for hvor lenge fellene har stått ute. Fellene kan leveres eller sendes til en av våre samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Du kan få en grundig rapport på hvor i din bolig populasjonen av skjeggkre er størst som blir din dokumentasjon på tilstanden for bygget eller boligen.

Les mer om kartlegging

Merk at gift til bruk for bekjempelse (Insektsspray etc.) kan forstyrre kartlegging og gi kortvarig effekt i reduksjon av antall insekter. Altså bør man bruke f. eks skjeggkrespray som en del av tiltak og ikke i forbindelse med kartlegging av omfanget av skjeggkre.

Hva er skjeggkre?

I denne linken vil du kunne lese hva Folkehelseinstituttet skriver om skjeggkre. Her finnes mye nyttig informasjon og her beskrives også tiltak med anbefalte limfeller. Limfellene vi leverer er egnet til bruk mot skjeggkre.

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet jobber kontinuerlig med å finne metoder for å bli kvitt skjeggkre også i samarbeid med skadedyrselskapene. Vi anbefaler alltid å følge med på råd og forskning på skjeggfra fra Folkehelseinstituttet. De jobber kontinuerlig og effektiv med å finne måter å bli kvitt skjeggkre på.

Et av anbefalte tiltak mot skjeggkre fra FHI er blant annet limfeller. Limfellene vi leverer benyttes av fungerer godt til fangst av sølvkre og skjeggkre.

Les mer på Folkehelseinstituttet sine sider.