Kartlegging

Det første du bør gjøre ved mistanke om det kan være skjeggkre i din bolig er å gjennomføre en sikker identifisering. Dette gjør man før man starter kartlegging av bygning eller bolig.  Les mer om stegene man bør ta her.

Plassering limfelle skjeggkre eksempel
Limfeller plassert på begge sider av dørkarm.

Om man får sikker identifisering utført og får bekreftet at det er skjeggkre i boligen må man gå videre med å kartlegge omfanget av problemet. Hvor i boligen er det størst forekomst av skjeggkre? Hvor lenge har de vært i boligen? Hva er fordelingen mellom nymfer og voksne individer?

Ved kartlegging benytter man mange svært mange limfeller i boligen (gjerne ca. 1 stk pr. andre m2).

Altså, dersom boligen din er på 100 kvadratmeter anbefaler vi pakke på 50 stk. limfeller.
Om boligen din er på 200 kvadrameter eller mer kan det lønne seg å kjøpe vår største pakke på 300 limfeller ettersom man er nødt til å gjøre kartlegging i flere omganger. Da får du også den desidert beste prisen pr. limfelle.

Man setter nummer på hver av disse f. eks med våre nummerklistremerker. I tillegg markerer man på en plantegning over boligen hvor hver felle er plassert.

Plassering av limfeller er godt spredt i bolig eller bygning. Gjerne plasser 2 feller på hver side av dørkarmer. Altså totalt 4 limfeller pr. dør. Se bilde over.

Etter ca. 4 uker kan man gjøre seg systematiske notater på hvordan fangsten er i hver felle. Fellene våre kan fysisk åpnes for å enklere kunne telle individer. Feller uten fangst kan gjerne benyttes videre. Feller med fangst kan også benyttes videre, men da må man ha en viss kontroll på hvor mange individ fellen hadde før man starter på «ny runde». Husk at effekten på limet vil avta etter en stund i tillegg til at de fylles med andre innsekter og støv. Arbeidet krever en viss tålmodighet og standhaftighet.

Limfelle med nummer
Nummerert limfelle plassert

Kartlegging kan gjerne gjennomføres flere ganger slik at man ser et mønster i hvor i boligen eller bygget at forekomst er størst. Kartleggingen blir en del av bekjempelsen ettersom man vil fange mange insekter med våre feller.

Etterhvert har man et godt grunnlag til å vurdere hvilke tiltak som bør gjøres videre som f. eks skjeggkrespray eller forgiftet åte. Husk at forgiftet åte er gift og kan ikke brukes av private eller bedrifter uten sertifisering. Altså om man evt. skal starte med behandling med gift i form av åte må skadedyrtekniker inn. Årsaken er faren for forgiftning på husdyr og barn. Vår skjeggkrespray kan benyttes av private uten godkjenning.

Hyppig støvsuging, tetting av sprekker ved dør, vegg og gulvlister er noen av flere effektive tiltak for å redusere forekomsten av skjeggkre.

Gjør man konkrete tiltak vil man kartlegge med ny runde med våre  limfeller i etterkant for å se om det er merkbar reduksjon i antall insekter.

Skjema for loggføring
Systematisk skjema for loggføring

Ved behov for evt. rapport i juridiske sammenhenger samles samtlige feller inn og sendes eller leveres til analyse/opptelling sammen med plantegning av boligen. Sett på dato på for hvor lenge fellene har stått ute. Fellene kan leveres eller sendes til en av våre samarbeidspartnere. Mycoteam utfører også slike tjenester.

Det utarbeides så en grundig rapport på hvor i din bolig populasjonen av skjeggkre er størst som blir din dokumentasjon på tilstanden for bygget eller boligen.

Merk at gift til bruk for bekjempelse (Insektsspray etc.) kan forstyrre kartlegging og gi kortvarig effekt i reduksjon av antall insekter. Altså bør man bruke f. eks skjeggkrespray som en del av tiltak og ikke i forbindelse med kartlegging av omfanget av skjeggkre.

For veiledning rundt kartlegging av skjeggkre, ta kontakt med oss!

Planskisse limfeller
Markert plassering i planskisse